Kursy Komputerowe i Językowe - egzaminy ECDL

Zakład Usług Informatycznych Teresa Kotek
ul. Słowackiego 94, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
tel. 693-38-22-11
e-mail: biuro@zuiKotek.pl


Przemyśl Kursy komputerowe

AKTUALNOŚCI

23.02.2023
ZAPRASZAMY na Bezpłatny Kurs Komputerowy – 80 godz. zegarowych – w Przemyślu
– z certyfikacją ECDL – w ramach projektu „KOMPUTER”


Najbliższa grupa 27.02.2023
Planowane rozpoczęcie kolejnych grup (rannych i popołudniowych) w marcu i kwietniu 2023.

Podstawy obsługi komputera, internet, programy biurowe: Word, Excel, bezpieczna praca z komputerem, rozwiązywanie problemów przy komputerze

Zapraszamy osoby, które

 • uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie Podkarpacia,
 • są w wieku 25 lat i więcej

Uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe,

 • 20% uczestników może otrzymać zwrot kosztów dojazdu
 • 10% uczestników może otrzymać zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi

Więcej informacji o Projekcie "KOMPUTER"


Powrót do góry2017-03-11
Zapisy na:   Bezpłatny kurs języka angielskiego

w ramach projektu „Akademia języków obcych” lub „Warsztaty językowe


Rekrutacja zakończona

  Oferujemy:

 • 180/120 godzin kursu języka angielskiego
 • różne poziomy zaawansowania: A1/A2/B1/B2/C1/C2
 • podręcznik oraz ćwiczenia
 • darmowy egzamin TOEIC lub TELC
 • międzynarodowy certyfikat
 Zapraszamy:

osoby zamieszkujące/pracujące/uczące się na obszarze woj. podkarpackiego oraz:
 1. w wieku 25-49 lat z wykształceniem co najwyżej średnim, lub
 2. w wieku 50 lat i więcej z dowolnym wykształceniem,   Czytaj więcej o bezpłatnych kursach języka angielskiego   


Powrót do góryAktualizacja: 2016-05-05
ZAPRASZAMY na Kurs "Podstawy obsługi komputera - WINDOWS"

Rozpoczęcie 10.05.2016 - wtorek

   Czytaj więcej o Kursie "Podstawy obsługi komputera - WINDOWS"    


Powrót do góryAktualizacja: 2015-11-06
ZAPRASZAMY na Kurs "Arkusz kalkulacyjny - EXCEL"

Rozpoczęcie 03.12.2015 - czwartek

   Czytaj więcej o Kursie "Arkusz kalkulacyjny - EXCEL"    


Powrót do góryAktualizacja: 2015-11-06
ZAPRASZAMY na Kurs "Internet i poczta elektroniczna"

Rozpoczęcie 10.11.2015 - wtorek

   Czytaj więcej o Kursie "Internet i poczta elektroniczna"    


Powrót do góry2015-09-30
ZAPRASZAMY na Kurs "Podstawy obsługi komputera - WINDOWS"

Rozpoczęcie 06.10.2015 - wtorek

   Czytaj więcej o Kursie "Podstawy obsługi komputera - WINDOWS"    


Powrót do góry2015-04-30
Zapisy na BAZPŁATNE szkolenia w ramach projektu
"Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych"


Szkolenie w Przemyślu lub Rzeszowie

Certyfikowany Specjalista Technik Sieci Cisco - 5 dniowe szkolenie

    Egzamin i certyfikat: Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)

   Czytaj więcej o szkoleniach "Certyfikowany Specjalista Technik Sieci Cisco"   


Powrót do góry2015-04-30
Zapisy na BAZPŁATNE szkolenia w ramach projektu
"Profesjonalni Podkarpaccy Programiści z Certyfikatem"


Szkolenie w Przemyślu lub Rzeszowie

Certyfikowany Programista dostępu do baz danych – 15 dniowe szkolenie
 1. MS Visual Studio2010: Programowanie w C#-
 2. Programowanie dostępu do baz danych
 3. Warsztat przygotowujący do egzaminu
    Egzamin i certyfikat: Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Microsoft.NET Framework 4, Data Access

Certyfikowany Programista Aplikacji Web - 20 dniowe szkolenie
 1. MS Visual Studio2010: Programowanie w C# -
 2. Wprowadzenie do programowania aplikacji Web
 3. Programowanie aplikacji Web
 4. Warsztat przygotowujący do egzaminu
    Egzamin i certyfikat: MCTS: Microsoft .NET Framework 4, Web Applications

   Czytaj więcej o szkoleniach "Certyfikowany Programista dostępu do baz danych" lub "Certyfikowany Programista Aplikacji Web"   Powrót do góry2015-04-29
Zapisy na BAZPŁATNE szkolenie CERTYFIKOWANY PROGRAMISTA APLIKACJI NA PLATFORMĘ ANDROID
w ramach projektu "Podkarpaccy Programiści Aplikacji Mobilnych"


Rozpoczęcie 11.05.2015 - poniedziałek

Weź udział w szkoleniach, odbierz tablet Samsung GALAXY Tab 3!
Promocja wyłącznie dla KOBIET

Pozostały tylko 4 wolne miejsca dla kobiet!

Treści szkolenia:
 1. Tworzenie aplikacji w języku Java
 2. Zaawansowane techniki programowania w języku Java
 3. Przygotowanie do egzaminu
    Egzamin i certyfikat: (0A0-002) OESF Certified Engineer for Android Application Basic Level

   Czytaj więcej o szkoleniu "CERTYFIKOWANY PROGRAMISTA APLIKACJI NA PLATFORMĘ ANDROID"    


Powrót do góry2015-02-23
ZAPRASZAMY na Kurs komputerowy w Przemyślu "Arkusz kalkulacyjny - EXCEL"

Rozpoczęcie 24.02.2015 - wtorek

   Czytaj więcej o Kursie "Arkusz kalkulacyjny - EXCEL"    


Powrót do góry2014-10-14
ZAPRASZAMY na Kurs "Edytor tekstów - WORD"

Planowane rozpoczęcie 2014-10-16 - czwartek

Cele szkolenia:
- przygotowanie do korzystania z możliwości edytora tekstów MS Word w tworzeniu różnego typu dokumentów

Treści szkolenia:

Pojęcia podstawowe
• Główne okno programu Word
• Okna dialogowe i karty
• Paski narzędzi i przesuwu
• Widok strony na ekranie
Tworzenie nowego dokumentu
• Wpisywanie, usuwanie i poprawianie tekstu
• Zaznaczanie tekstu
• Kopiowanie i przenoszenie tekstu
• Menu podręczne
Formatowanie tekstu w dokumencie
• Użycie paska narzędziowego Formatowanie
• Użycie linijki - wcięcia pierwszego wiersza
• Formatowanie czcionki - okno dialogowe
• Kopiowanie i usuwanie formatowania czcionki
• Wstawianie symboli i znaków specjalnych
• Formatowanie akapitów
• Kopiowanie i usuwanie formatowania akapitów
• Tabulatory
Drukowanie dokumentu
• Znaki końca strony
• Podgląd wydruku
• Pasek narzędzi podglądu wydruku
• Druk dokumentu
Tabele
• Tworzenie tabeli
• Zaznaczanie tabeli i jej elementów
• Zmiana rozmiaru wierszy i kolumn
• Wstawianie i usuwanie elementów tabeli
• Nagłówki (tytuły) tabeli
• Sortowanie danych w tabeli
• Obramowanie tabeli
• Autoformatowanie tabeli
Formatowanie całego dokumentu
• Ustawienia strony
• Widoki dokumentu
• Numerowanie stron
• Paginy (nagłówek/stopka)
Wypunktowanie i numerowanie
• Listy: wyliczane, numerowane, wielopoziomowe
Nagłówek i stopka
Korespondencja seryjna
Ćwiczenia sprawdzające poznane wiadomości

   Czytaj więcej o Kursie "Edytor tekstów - WORD"    


Powrót do góry26.08.2014
ZAPRASZAMY na Kurs "Podstawy obsługi komputera - WINDOWS"

Rozpoczęcie 28.08.2014 - czwartek

   Czytaj więcej o Kursie "Podstawy obsługi komputera - WINDOWS"    


Powrót do góry02.08.2014
ZAPRASZAMY na Kurs "Fotografia i obróbka zdjęć"

Zapisy trwają
  Szkolenie dla osób rozpoczynających przygodę z fotografią

 Program kursu:

1. Sprzęt fotograficzny - budowa i zastosowanie
2. Przysłona, czułość i czas migawki
3. Głębia ostrości
4. Światło w fotografii
5. Kompozycja obrazu fotograficznego
6. Balans bieli
7. Archiwizacja obrazu fotograficznego
8. Fotografia reportażowa, portretowa, architektury, krajobrazu, przedmiotu
9. Sztuczki i efekty fotograficzne
10. Plenerowe ćwiczenia fotograficzne z wykorzystaniem praktycznym poznanych treści
11. Edycja zdjęć w programie graficznym Adobe Ligtroom (kadrowanie, retusz podstawowy, krzywa tonalna, korekta perspektywy, ostrości, koloru, tekst i ramka, przygotowanie do druku oraz publikacji w internecie)

   Czytaj więcej o Kursie "Fotografia i obróbka zdjęć"    


Powrót do góry10.07.2014
ZAPRASZAMY na Kurs "Edytor tekstów - WORD"

Rozpoczęcie 14.08.2014 - czwartek

   Czytaj więcej o Kursie "Edytor tekstów - WORD"    


Powrót do góry22.05.2014
ZAPRASZAMY na Szkolenie komputerowe „ABC Handlu” (48 godz.):

w ramach projektu „Weekendowa edukacja”                   - BEZPŁATNE!

Moduł I: Komputer w pracy handlowca (Word, Excel, Internet) (40 godz.)

(m.in. Korzystanie z narzędzi przyspieszających pracę: malarz formatów, używanie stylów, szablonów, sortowanie w tabelach i wg akapitów, automatyczne obliczenia w tabeli itp.; Jak tworzyć: Cenniki, Protokoły, Terminarze, Papier firmowy, automatyczne obliczenia, wykresy, szablony: Budżety, Faktury, Raporty; Jak firma może bezpłatnie zaistnieć w Internecie, wyszukiwanie kontrahentów, komunikacja e-mailowa, komunikatory itp.)

Moduł II: Profesjonalna obsługa klienta (8 godz.)

(m.in. komunikacja społeczna, wywieranie wpływu na ludzi, asertywność, radzenie sobie ze stresem, skuteczne negocjacje, savoir-vivre w biznesie, planowanie kariery itp.)

   Czytaj więcej bezpłatnym szkoleniu komputerowym „ABC Handlu”    


Powrót do góry21.05.2014
ZAPRASZAMY na Kurs "Edytor tekstów - WORD"

Rozpoczęcie 11.06.2014 - środa

   Czytaj więcej o Kursie "Edytor tekstów - WORD"    


Powrót do góry20.05.2014
ZAPRASZAMY na Kurs "Podstawy obsługi komputera - WINDOWS"

Rozpoczęcie 10.06.2014 - wtorek

   Czytaj więcej o Kursie "Podstawy obsługi komputera - WINDOWS"    


Powrót do góry26.03.2014
ZAPRASZAMY na Kurs "Podstawy obsługi komputera - WINDOWS"

Rozpoczęcie 24.04.2014 - czwartek

   Czytaj więcej o Kursie "Podstawy obsługi komputera - WINDOWS"    


Powrót do góry26.03.2014
ZAPRASZAMY na Szkolenie komputerowe „ABC Handlu” (48 godz.):

w ramach projektu „Weekendowa edukacja”                  - BEZPŁATNE!

- kurs Komputer w pracy handlowca (Word, Excel, Internet) (40 godz.)
- szkolenie Profesjonalna obsługa klienta (8 godz.)

   Czytaj więcej bezpłatnym szkoleniu komputerowym „ABC Handlu”    


Powrót do góry28.01.2014
ZAPRASZAMY na Kurs "Arkusz kalkulacyjny - EXCEL"

Rozpoczęcie 11.02.2014 - wtorek

   Czytaj więcej o Kursie "Arkusz kalkulacyjny - EXCEL"    


Powrót do góry27.09.2013
ZAPRASZAMY na Kurs Komputerowy – 50 godz. – w Przemyślu – ZA 10% CENY!!!
z egzaminem ECDL e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel)


w ramach projektu „Rozwój potencjału zasobów ludzkich Podkarpacia poprzez szkolenia III”

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA, INTERNET, PROGRAMY BIUROWE

+ 8 godzin szkolenia z zakresu kompetencji społecznych

SZKOLENIE DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 10% CENY!!!

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • które ukończyły 45 rok życia
 • mieszkających na terenie województwa podkarpackiego
 • pracujących - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej
 • nieprowadzących własnej działalności gospodarczej
 • z własnej inicjatywy zgłaszających chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych

Koszt szkolenia to 158,95 zł (tylko 2,74 zł za godzinę)

   Czytaj więcej o dofinansowanym Kursie komputerowym ECDL e-citizen   


Powrót do góry06.05.2013
Zakończenie grupy 38/NPWCS/PRZ/2013 Kursu komputerowego ECCC w Przemyślu

w ramach projektu „NOWOCZESNY PRACOWNIK W CYFROWYM ŚWIECIE”

Bezpłatny Kurs komputerowy ECCC w Przemyślu gr.38 - zuiKotek.pl

W dniach 23.02.2013-27.04.2013 odbywały się zajęcia 4 grupy Kursu komputerowego ECCC w Przemyślu. W szkoleniu brało udział 17 osób. Byli to pracownicy i właściciele z 8 różnych firm przemyskich.

Wszystkim gratulujemy zdania 7 egzaminów ECCC na poziomie A oraz zdobycia certyfikatów ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych) z następujących modułów:
 • Sprzęt i oprogramowanie komputerowe,
 • Edycja dokumentów - MS Word,
 • Grafika biznesowa - MS PowerPoint,
 • Obliczenia arkuszowe - MS Excel,
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • Multimedia,
 • Bazy danych - MS Access.
Była to ostatnia grupa kursu w Przemyślu w ramach projektu „NOWOCZESNY PRACOWNIK W CYFROWYM ŚWIECIE”

Powrót do góry12.11.2012
Zapraszamy na Kurs komputerowy ECDL Advanced (ECDL-A)
Moduł AM3 - Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w Przemyślu

Logo ECDL-Advanced

W dniach 26.11.2012 - 30.11.2012 odbędzie się Kurs komputerowy ECDL Advanced (ECDL-A) Moduł AM3 - Przetwarzanie tekstu - poziom zaawansowany. Czas trwania szkoleni 35 godz. w tym egzamin ECDL-A Moduł AM3. Zajęcia będą się odbywać 5 dni po 7 lekcji (815-1415)
Zapraszamy osoby zainteresowane zaawansowanymi możliwościami programu MS Word 2007.
Zadzwoń lub    Zapisz się przez FORMULARZ ZAPISÓW      Czytaj więcej o kursie WORD ZAAWANSOWANY - ECDL Advanced (ECDL-A) Moduł AM3 - Przetwarzanie tekstu   

   Czytaj więcej o egzaminach ECDL Advanced (ECDL-A) Moduł AM3 - Przetwarzanie tekstu   

Powrót do góry05.11.2012
Trwa Kurs komputerowy ECDL w Przemyślu - 7 modułów:
Użytkowanie komputerów, Word, PowerPoint, Excel, Access, Sprzęt komp., Internet


logo ECDL-Core

W dniach 15.10.2012 - 22.11.2012 odbywa się Kurs komputerowy ECDL w pracowni komputerowej przy ul. Słowackiego 94. Czas trwania szkoleni 150 godz. w tym 7 egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności komputerowych (ECDL).
Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Czas na aktywność w Mieście Przemyśl” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

   Czytaj więcej o egzaminach ECDL   

Powrót do góry05.10.2012
Rozpoczęcie kolejnej grupy Kursu komputerowego ECCC - 13.10.2012
- Multimedia, Word, PowerPoint, Excel, Access, Sprzęt komp., Internet


Harmonogram: Kurs komputerowy ECCC 64g. - Przemyśl grupa 3 - Rekrutacja zakończona

Trwają zapisy na kolejne grupy.
Szczególnie zapraszamy osoby powyżej 45 lat (45+)!

   Czytaj więcej o darmowym szkoleniu ECCC   

Powrót do góry18.09.2012
Są jeszcze wolne miejsca na KURSIE KOMPUTEROWYM:
"Podstawy obsługi komputera" - WINDOWS


Rozpoczęcie 24.09.2012 (poniedziałek) o godz.16.15.
Przy zapisie do 21.09.2012 - PROMOCJA CENOWA - płacisz 55 zł mniej.

   Czytaj więcej o szkoleniu "Podstawy obsługi komputera"   

Powrót do góry


12.09.2012
Trwają zapisy na BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE ECCC
- Multimedia, Word, PowerPoint, Excel, Access, Sprzęt komp., Internet


Planowane terminy:
Grupa sobotnia od 06.10.2012
Grupa wtorkowa od 16.10.2012

Szczególnie zapraszamy osoby powyżej 45 lat (45+)!

   Czytaj więcej o darmowym szkoleniu ECCC   

Powrót do góry


07.08.2012
Trwają zapisy na Bezpłatny Kurs CISCO - Zarządzanie siecią LAN/WAN

w ramach projektu „CISCO – Energia kompetencji w usługach informatycznych”:
1. Szkolenie CISCO - Zarządzanie Sieciami Komputerowymi - 100 godzin - obejmuje wiedzę w zakresie:
 • administrowania siecią LAN/WAN
 • projektowania sieci dla potrzeb firm
 • rozpoznawania niebezpieczeństw w sieciach LAN opartych na technologii Enthernet
 • obsługi sieci rozległych wykorzystujących technologie PPP, HDLC, Frame Relay oraz ISDN
 • działania protokołów routingu
 • swobody w obsłudze routerów i przełączników CISCO
2. Szkolenie z języka angielskiego - 40 godzin
 • obejmują słownictwo techniczne dotyczące zarządzania sieciami
 • zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem multimedialnych ćwiczeń oraz podręczników
3. Międzynarodowy egzamin CISCO
4. Materiały dydaktyczne, promocyjne, pełne wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.

   Czytaj więcej o darmowym szkoleniu CISCO

Powrót do góry


01.08.2012
Trwają zapisy na Bezpłatny Kurs komputerowy z egzaminami ECCC

ECCC - Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych
w ramach projektu „NOWOCZESNY PRACOWNIK W CYFROWYM ŚWIECIE”:
1. Szkolenie ECCC - Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych - 64 godziny - w zakresie:
 • Sprzęt i oprogramowanie komputerowe – 4 godz.
 • Multimedia – 4 godz.
 • Grafika biznesowa (MS PowerPoint) – 8 godz.
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne – 8 godz.
 • Edycja dokumentów (MS Word) – 8 godz.
 • Obliczenia arkuszowe (MS Excel) – 16 godz.
 • Bazy danych (MS Access) - 16 godz.
2. Egzaminy i Certyfikaty ECCC z 7 modułów
3. Podręczniki, materiały szkoleniowe, pendrive, pełne wyżywienie

   Czytaj więcej o darmowym szkoleniu ECCC   

Powrót do góry


21.07.2012
Zakończenie grupy 9/NPWCS/PRZ/2012 Kursu komputerowego ECCC w Przemyślu

w ramach projektu „NOWOCZESNY PRACOWNIK W CYFROWYM ŚWIECIE”

Bezpłatny Kurs komputerowy ECCC w Przemyślu gr.9 - zuiKotek.pl W dniach 23.06.2012-21.07.2012 odbywały się zajęcia 2 grupy Kursu komputerowego ECCC w Przemyślu. W szkoleniu brało udział 17 osób.
Grupa "fantastyczna" - jak sami się nazwali - bardzo pilnie uczestniczyła w zajęciach, z wielką dociekliwością pytając o szczegóły poznawanych zagadnień. Na koniec zaś wszystko okazywało się "fantastyczne".
Wszystkim gratulujemy zdania 7 egzaminów ECCC na poziomie A oraz zdobycia certyfikatów ECCC - Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych.

   Zapisz się na wrześniowe grupy bezpłatnego kursu komputerowego ECCC   

Powrót do góry


06.07.2012
Zakończenie grupy 7/NPWCS/PRZ/2012 Kursu komputerowego ECCC w Przemyślu

w ramach projektu „NOWOCZESNY PRACOWNIK W CYFROWYM ŚWIECIE”

Bezpłatne Kursy komputerowe ECCC w Przemyślu gr.7 - zuiKotek.pl W dniach 11.06.2012-06.07.2012 odbywały się zajęcia 1 grupy Kursu komputerowego ECCC w Przemyślu. W szkoleniu brało udział 16 osób.
Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie zdając 7 egzaminów ECCC na poziomie A. Każdy oprócz "Zaświadczenia ukończenia szkolenia" otrzymał komplet 7 certyfikatów ECCC z zakresu:
Sprzęt i oprogramowanie komputerowe,
Multimedia,
Grafika biznesowa - MS PowerPoint,
Technologie informacyjno-komunikacyjne,
Edycja dokumentów - MS Word,
Obliczenia arkuszowe - MS Excel,
Bazy danych - MS Access
z procentowym wynikiem z każdego egzaminu. Gratulacje!

   Zapisz się na wrześniowe grupy bezpłatnego kursu komputerowego ECCC   

Powrót do góry


 Mapa strony       Kontakt 

© 2009-2022 zuiKotek.pl - Zakład Usług Informatycznych Teresa Kotek - Kursy komputerowe i językowe