Kursy Komputerowe Przemyśl - egzaminy ECDL

Zakład Usług Informatycznych Teresa Kotek
ul. Słowackiego 94, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
tel. 693-38-22-11
e-mail: biuro@zuiKotek.pl


Przemyśl-Kursy komputerowe
logo UE i EFS

  TYTUŁ PROJEKTU: „Z komputerem na Ty”

„Szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe kończące się certyfikatem zewnętrznym ECDL PROFILE DIGCOMP 14 ”

będzie obejmowało następujących 5 modułów ECDL:

  • Moduł I Podstawy pracy z komputerem (B1) (20 godzin)
  • Moduł II Podstawy pracy w sieci (B2) (20 godzin)
  • Moduł III Przetwarzanie tekstów (B3) (28 godzin)
  • Moduł IV Arkusze kalkulacyjne (B4) (28 godzin)
  • Moduł V Rozwiązywanie problemów (S9) (24 godziny)

   Czytaj więcej o bezpłatnych kursach komputerowych z egzaminami ECDL na stronie projektu: zKomputeremNaTy.zuiKotek.pl   


Projekt realizowany w ramach Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W 2017 roku uruchomiony został nowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy dotyczący sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.
Można m. in. wnioskować o dofinansowanie szkoleń komputerowych, związanych z danym stanowiskiem pracy.
Dofinansowanie nawet od 80% do 100% w zależności od wielkości firmy!
Szukaj informacji w lokalnych Powiatowych Urzędach Pracy!

Wszystkie szkolenia w naszej firmie można sfinansować z KFS !
Możemy przygotować program szkolenia dopasowany do potrzeb Twojej firmy!

Zadzwoń 693-38-22-11

Powrót do góry


„Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych w zakresie EODM (Elektroniczny Obieg Dokumentacji Medycznej)”

Projekt realizowany ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

  TYTUŁ PROJEKTU: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (II)”

„Kurs Kosztorysowanie robót budowlanych ”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

Powrót do góry


  TYTUŁ PROJEKTU: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (I)”

„Kurs AutoCAD ”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

  TYTUŁ PROJEKTU: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (I)”

„Grafika komputerowa z projektowaniem stron www”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

  TYTUŁ PROJEKTU: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (I)”

„Grafika komputerowa (Photoshop)”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

  TYTUŁ PROJEKTU: „Równi na rynku pracy”

Kurs Komputerowy ECDL Start

Moduły:

  • M2 - Użytkowanie komputerów
  • M3 - Przetwarzanie tekstów
  • M4 - Arkusze kalkulacyjne
  • M7 - Usługi w sieciach
Projekt realizowany w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie

  TYTUŁ PROJEKTU: „Równi na rynku pracy”

KURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Projekt realizowany w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie

Powrót do góry
  TYTUŁ PROJEKTU: „Pomysł na siebie ”

Kurs Komputerowy ECDL Start

Moduły:
  • M2 - Użytkowanie komputerów
  • M3 - Przetwarzanie tekstów
  • M4 - Arkusze kalkulacyjne
  • M7 - Usługi w sieciach
Projekt realizowany w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie

  TYTUŁ PROJEKTU: „Pomysł na siebie ”

KURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Projekt realizowany w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”. Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie

  TYTUŁ PROJEKTU: „Weekendowa edukacja”

Szkolenie „ABC Handlu” (48 godz.):                  - BEZPŁATNE!

Moduł I: Komputer w pracy handlowca (Word, Excel, Internet) (40 godz.)

(m.in. Korzystanie z narzędzi przyspieszających pracę: malarz formatów, używanie stylów, szablonów, sortowanie w tabelach i wg akapitów, automatyczne obliczenia w tabeli itp.; Jak tworzyć: Cenniki, Protokoły, Terminarze, Papier firmowy, automatyczne obliczenia, wykresy, szablony: Budżety, Faktury, Raporty; Jak firma może bezpłatnie zaistnieć w Internecie, wyszukiwanie kontrahentów, komunikacja e-mailowa, komunikatory itp.)

Moduł II: Profesjonalna obsługa klienta (8 godz.)

(m.in. komunikacja społeczna, wywieranie wpływu na ludzi, asertywność, radzenie sobie ze stresem, skuteczne negocjacje, savoir-vivre w biznesie, planowanie kariery itp.)


Miejsce szkolenia: Przemyśl
Istnieje też możliwość zorganizowania szkolenia w innej miejscowości w wypadku zebrania takiej grupy.

Udział w zajęciach jest bezpłatny! Pracodawca otrzymuje zaświadczenie o pomocy de minimis.

Kryteria udziału w szkoleniu:
Pracownicy i właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną (siedziba lub placówka) na terenie powiatów: przemyskiego (bez miasta Przemyśl), strzyżowskiego, leskiego, lubaczowskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego.
Firma powinna mieć we wpisie do ewidencji działalności jeden z rodzajów działalności (kod PKD) z zakresu usług handlowych lub pokrewnych.
Szczególnie zapraszamy osoby w wieku 50 + !

Liczba osób w grupie: 15.
Dla konkretnej grupy dopasowujemy program szkolenia tak, aby tematyka szkolenia była jak najbardziej interesująca i przydatna w codziennej pracy.

Wymiar szkolenia: 48 godz.: 6 dni po 8 godz. dydaktycznych (tryb weekendowy)

Uczestnicy otrzymują:
zaświadczenie potwierdzające uzyskanie nowych kwalifikacji,
atrakcyjne materiały szkoleniowe,
wyżywienie.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Powrót do góry


  TYTUŁ PROJEKTU: „Rozwój potencjału zasobów ludzkich Podkarpacia poprzez szkolenia III”

Kurs Komputerowy – 50 godz. – w Przemyślu – ZA 10% CENY!!!
z egzaminem ECDL e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel)


PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA, INTERNET, PROGRAMY BIUROWE

+ 8 godzin szkolenia z zakresu kompetencji społecznych

SZKOLENIE DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Szkolenie dla osób:

  • które ukończyły 45 rok życia
  • mieszkających na terenie województwa podkarpackiego
  • pracujących - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej
  • nieprowadzących własnej działalności gospodarczej
  • z własnej inicjatywy zgłaszających chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych

Szkolenie komputerowe obejmuje obsługę komputera, programu operacyjnego Windows, pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook Express) oraz posługiwanie się Internetem w pracy. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów, w grupach 8-10 osobowych, na dwóch poziomach zaawansowania i obejmują 50 godzin lekcyjnych zajęć, które będą odbywać się w dni powszednie, w godzinach popołudniowych, 2-3 razy w tygodniu po ok. 4 godziny lekcyjne i/lub w soboty.
Zajęcia obejmują program kursu ECDL e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) i zostaną zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu ważnego na obszarze całej Unii Europejskiej.
Program szkolenia (Syllabus) do pobrania w .pdf


Powrót do góry


  TYTUŁ PROJEKTU: „CISCO – Energia kompetencji w usługach informatycznych”

Kurs CISCO - Zarządzanie siecią LAN/WAN z certyfikatem CISCO    - BEZPŁATNY!
dla przedsiębiorców lub pracowników mikro lub małych przedsiębiorstw branży IT
z woj. podkarpackiego


Kursy w ramach projektu:

1. Szkolenie CISCO - Zarządzanie Sieciami Komputerowymi - 100 godzin - obejmuje wiedzę w zakresie:

  • administrowania siecią LAN/WAN
  • projektowania sieci dla potrzeb firm
  • rozpoznawania niebezpieczeństw w sieciach LAN opartych na technologii Enthernet
  • obsługi sieci rozległych wykorzystujących technologie PPP, HDLC, Frame Relay oraz ISDN
  • działania protokołów routingu
  • swobody w obsłudze routerów i przełączników CISCO
2. Szkolenie z języka angielskiego - 40 godzin
  • obejmują słownictwo techniczne dotyczące zarządzania sieciami
  • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem multimedialnych ćwiczeń oraz podręczników

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Powrót do góry


  TYTUŁ PROJEKTU: „Krok w przyszłość”

  • Kurs komputerowy (II edycja) (72g) (Excel, PowerPoint, Grafika komputerowa – CorelDRAW, Tworzenie stron www) – 19.02.2011 – 11.06.2011
  • Kurs komputerowy (III edycja) (72g) (Excel, PowerPoint, Grafika komputerowa – CorelDRAW, Tworzenie stron www) 03.12.2011 – 17.03.2012
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1
na zlecenie Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego w Przemyślu  TYTUŁ PROJEKTU: „Czas na aktywność w mieście Przemyśl”
  • Kurs komputerowy ogólny (70g) – 22.08.2011 – 05.09.2011
  • Kurs komputerowy ECDL (150g) – 17.10.2011 – 21.11.2011
  • Kurs komputerowy ECDL Advanced (zaawansowany)) AM3 – Przetwarzanie tekstów (35g) – 23.11.2011 – 1.12.2011
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2
na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu  TYTUŁ PROJEKTU: „Czas na aktywność w mieście Przemyśl”

  • Kurs komputerowy ECDL (150g) – 14.10.2010 – 16.11.2010
  • Kurs komputerowy ogólny (70g) – 17.11.2010 – 30.11.2010
  • Kurs komputerowy ECDL Advanced AM3 – Przetwarzanie tekstów (25g) – 29.11.2010 – 3.12.2010
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2
na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu


 TYTUŁ PROJEKTU: „Więcej szans w przemyskim ”

  • Grafika komputerowa – Adobe Photoshop (40 godz.) – 29.11.2010 – 07.12.2010
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach POKL Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu


 TYTUŁ PROJEKTU: „Więcej szans w powiecie jarosławskim”

  • Kurs komputerowy: Obsługa programu AutoCad (45 godz.) – 19.08.2010 – 31.08.2010
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu


 TYTUŁ PROJEKTU: „Program aktywizacji społecznej w powiecie przemyskim ”

  • Kurs komputerowy: Obsługa internetu (20g.) – 28.06.2010 – 30.06.2010
  • Kurs komputerowy ECDL (150g.) – 14.10.2010 – 16.11.2010
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

Powrót do góry

  TYTUŁ PROJEKTU: „Czas na aktywność w mieście Przemyśl”

  • Kurs komputerowy ECDL (150g) – 24.08.2009 – 11.09.2009
  • Kurs komputerowy ogólny (70g) – 05.10.2009 - 20.10.2009
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2
na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu


  TYTUŁ PROJEKTU: „Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój II edycja”

  • Kurs komputerowy ECDL (120g) – 30.10.2009 – 27.11.2009
  • Kurs komputerowy podstawowy (30g.) – 09.11.2009 – 20.11.2009
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach POKL Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3
na zlecenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie


 TYTUŁ PROJEKTU: „Więcej szans w przemyskim ”

  • Obsługa komputera (Office+Internet) z fakturowaniem komputerowym (60g) – 21.05.2009 – 03.06.2009
  • Obsługa komputera: Skład Publikacji DTP (ADOBE INDESIGN) (60g.) – 28.05.2009 – 10.06.2009
  • Projektowanie i tworzenie stron www, multimedia i grafika komputerowa (60g.) – 15.10.2009 – 28.10.2009
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach POKL Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu


 TYTUŁ PROJEKTU: „Program aktywizacji społecznej w powiecie przemyskim ”

  • Grafika wektorowa (40g.) – 05.12.2009 – 19.12.2009
  • Kurs „Obsługa komputera” (60g) – 02.11.2009 – 23.11.2009
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

Powrót do góry

 Mapa strony       Kontakt 

© 2009-2017 zuiKotek.pl - Zakład Usług Informatycznych Teresa Kotek - Kursy komputerowe